Disclaimer (Dutch)

Deze website is eigendom van:

Ortho-Trends BV 
Bijenstraat  15
9051   Sint-Denijs-Westrem

T.  09 222 06 80
E.  info@orthotrends.com

BTW BE 0441 592 005

Disclaimer
Het gebruik van de website www.orthotrends.com is onderworpen aan de volgende bepalingen en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze site impliceert dat de gebruiker het onderstaande aanvaardt: Ortho-Trends BV wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de site. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd. Ortho-Trends BV geeft geen enkele garantie of verklaring, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de redelijkheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of via de site toegankelijk is. Ortho-Trends BV, bestuurders en/of medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de site beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt voor om het even welke doeleinden. Alle afbeeldingen op de internetsite, waaronder begrepen alle contactgegevens, teksten, foto's, video's, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo's, en alle merknamen zijn het volledige eigendom van dan wel in licentie bij Ortho-Trends BV en vallen uitsluitend onder het copyright, recht van handelsmerk en/of enige ander intellectueel eigendomsrecht van Ortho-Trends BV. Het (intellectueel) eigendomsrecht wordt op generlei wijze overgedragen aan de (juridische) entiteit die toegang heeft tot de betreffende internetsite. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van Ortho-Trends BV is het de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of te circuleren of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites die niet het eigendom zijn Ortho-Trends BV zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.


View Ortho-Trends' catalogue